Tuesday, 21 April 2020, Four Seasons Hotel Washington, DC, Pennsylvania Avenue Northwest, Washington, DC, USA

E-mail Tel: +44 20 3780 4137

Venue

Four Seasons Hotel Washington, DC, Pennsylvania Avenue Northwest, Washington, DC, USA

Ticket Prices

Booking Rates
Type Price
Table of 10 $7,500
Premium Table of 10 $10,000
Individual Ticket $775